אספה כללית ובחירות מאי 2017

ליצירת קשר:

עמותת ארגון מורי היוגה בישראל מודיעה על אסיפה כללית שתתקיים במסגרת הכנס השנתי, בתל אביב

(‘מרכז ערבי יהודי’ רחוב קדם 109 תל אביב) בשעה 13:30, בתאריך 5/5/17 

כל חברי העמותה מוזמנים לאסיפה ללא כל קשר להשתתפות בכנס.

באסיפה יתקיימו בחירות לתפקידים הבאים:

יו”ר הועד המנהל, חברי הועד המנהל, חברי הועדה הפדגוגית, ועדת ביקורת, ועדת אתיקה.

   תתאפשר הצבעה בייפוי כוח

להלן נוהל הצבעה

שימוש בייפוי כוח יעשה בפניה ישירה במייל לוועדת ביקורת לקבלת טופס ממוספר – yoga652016@gmail.com ולא יאוחר מתאריך 1/5/2017

  1. העברת הטופס המלא והחתום סרוק תעשה ישירות לחבר הארגון אישית (מיופה כוח) או למייל אישי של מיופה כוח.
  2. טופס שלא ימולא כראוי, על פי ההוראות המצוינות עליו- יפסל.
  3. הוראות מילוי טופס

א.       יש למלא עד מקסימום מועמדים המורשים לוועדה מסוימת. לדוגמא אם לוועד מנהל מורשים 4-6 חברים יש לבחור מקסימום 6 חברים.

ב.       גם אם מועמד קיבל רק קול אחד אך הוא המועמד ה- 6 (לדוגמא בוועד מנהל) ייכנס המועמד לוועד.

ג.        ועדה, אשר מקסימום החברים בה הם לדוגמא 2, ויש רק 2 מועמדים- שניהם יבחרו גם אם אף חבר לא סימן אותם.

 

  1. חבר ארגון המעוניין להצביע בייפוי כוח יפנה במייל לוועדת ביקורת בדוא”ל :

yoga652016@gmail.com

עד לתאריך 1.5.2017 ויבקש לקבל טופס ממוספר אשר יכיל את רשימת המועמדים והוראות מדויקות כיצד למלא את הטופס. אנא הקפידו על מילוי ההוראות

  1. וועדת ביקורת תישלח טופס אישי ממוספר לאותו חבר הארגון.
  2. לאחר בחירת המועמדים חבר הארגון יחתום ויעביר טופס למיופה כוח (ששמו יירשם על טופס ייפוי כוח).
  3. ביום הצבעה מיופה כוח ימסור טופס חתום וממוספר לוועדת ביקורת

להלן רשימת חברי הארגון המורים ליוגה שהגישו את מועמדות לוועדות השונות בארגון לקראת האסיפה הכללית

בברכה, ועדת ביקורת ובחירות