הקוד האתי של חברי ארגון מורי היוגה

ליצירת קשר:

אנו המורות והמורים ליוגה בישראל, יוצרים קוד אתי ברוח עקרונות מוסר אלה ומתחייבים לקיימם.

פטנג’לי, ב”יוגה סוטרה” פרק שני, סוטרה 29, מביא את שמונת אברי היוגה:
‘ימה, ניאמה, אסנה, פרנהימה, פרטיהרה, דהרנה, דהיאנה, סמדהי.’
סוטרה 30 מפרטת את חמשת הימות – הסייגים החיצוניים – הציוויים החברתיים:

‘אהימסה – אי פגיעה; סאטיה – אמת; אסטיה – אי גניבה; ברהמצ’ריה – פרישות; אפאריגרהה – אי צבירה.’

על הימות אומר פטנג’לי בסוטרה 31:

‘זו ההתחייבות הגדולה החובקת תבל, שאינה תלויה בלידה, במקום, בזמן, ובנסיבות.’
“כולנו מבינים כי הבסיס לחיים רוחניים, נשען על מערכת יחסים מודעת הדואגת לחיים סביבנו.”

מתוך “דרך הלב” מאת ג’ק קורנפילד

בצניעות ובענווה אנו מכירים/ות בכך שהאמת היא חופשית לעולם וידיעותיי ותשובותיי הן יחסיות.
אנו מאמינים/ות בעיקרון שמכל מלמדיי השכלתי ואנו מכירים/ות להם/ן תודה על כך.
מכירים/ות בכך שאחריות גדולה ונכבדת היא לשמש מדריך/ה לאנשים אחרים והם באים אלינו בלב הנותן בנו אמון, במהלך עבודתנו נוצר בינינו קשר אישי ואנו מבינים/ות שיש לנו יכולת השפעה על תלמידינו.

אנו מקבלים/ות על עצמנו את הכללים הבאים:

 1. לכבד כל תלמיד ולהתייחס אליו באופן שווה ללא הבדל דת, מין, מוצא אתני, או דעה.
 2. לדאוג לבריאותו של כל תלמיד, במסגרת המנדט שניתן לי, להכיר את מגבלותיו ואת הסיבות שהביאו אותו ליוגה. להפנות אותו לטיפול רפואי, פסיכולוגי או אחר במידת הצורך.
 3. לפתח בתלמידי חוסר תלות.
 4. ליצור סביבת עבודה בטוחה ולציין את הסכנות הטמונות בתנוחות ובתרגילים.
 5. שלא לנצל לרעה את סמכותי כמורה בשום תחום.
 6. לכבד את פרטיותו של כל תלמיד/ה ולשמור כל מידע שיש בידי כחסוי.
 7. שלא לאפשר בשיעורים מגע שיש בו משום הצקה מינית או פגיעה ושלא לקיים עם תלמידיי קשרים אינטימיים.
 8. לכבד מסורות שונות של היוגה ולא להציע את הדרך שלי כדרך היחידה המובילה לשחרור.
 9. שלא לגנות או להוציא לשון הרע על מורים אחרים, ולא ללכת רכיל.
 10. להתעדכן, להשתלם, לבקש עזרה במקרים בהם ידיעתי אינה מספקת.
 11. ללמד את תחומי היוגה אותם למדתי ובהם אני משתלם ומתאמן.
 12. לנהוג בהגינות וצניעות דרך בנושאים כספיים. לגבות מחירים סבירים המותאמים לרמתי המקצועית, ולעזור למתקשים בתשלום.

 אנו חברי ארגון מורי היוגה בישראל

הובא בפני החברים בחודש אוקטובר, 2014