החלטות ועדת האתיקה

ליצירת קשר:
החלטות ועדת האתיקה / 12.09.2016

החלטת ועדת האתיקה מיום 21.9.16נוסח לפרסוםבעקבות הליך בירור של תלונה בוועדת האתיקה, מבקשת הוועדה לפרסם את ההמלצות הבאות לכלל מורי היוגה. בסופו של הליך הבירור לא מצאה הוועדה כי בנסיבות המקרה בוצעה הפרה אתית על-פי האמנה. עם זאת, סבורה הוועדה כי התלונה מאירה ומזמנת אפשרות לחדד...

החלטות ועדת האתיקה, פרוטוקולים / 15.10.2015

החלטת ועדת האתיקה בנוגע לשמעון בן אבי (15.10.2015)הודעה מטעם ועדת האתיקהעל-פי סעיף 7א. לנוהל של ועדת האתיקה, מתפרסמת ההודעה הבאה בדבר החלטת הוועדה:לוועדת האתיקה הוגשו 14 תלונות כנגד שמעון בן אבי. הוועדה ביררה את התלונות, קיבלה את תגובתו של המורה בכתב ונפגשה אתו לדיון ממושך...