ביטוח מיקצועי

ליצירת קשר:

טופס הצעה לביטוח ארגון מורי היוגה

תנאי הפוליסה:
 • גבולות אחריות מקסימליות לתביעת רשלנות מקצועית אחת הינם 300,000 $
 • גבולות אחריות מקסימליות לתביעת רשלנות מקצועית לכול שנת ביטוח 5,000,000 $
 • השתתפות עצמית – 0
 • השתתפות עצמית 500 $ לתביעת צד ג’
 • מורה מחליף של מבוטח מכוסה בהצגת תעודה ואישור הארגון ומוגבל לתקופה של עד שבועיים בעדכון משרד סוכנות הביטוח

ביטוח בסיסי וצד ג’ 975 ש”ח – בעבור 12 חודשים

 • הביטוח הינו קבוצתי ולכן תאריך סיום הביטוח הינו קבוע – סוף נובמבר
 • חבר שיצטרף לפוליסה במהלך השנה ישלם רק את החלק היחסי
  • ביטוח צד ג’ מטרתו להגן על המורה מפני תביעה של תלמיד אשר נגרם לו נזק שאינו קשור בהדרכה עצמה ובידע של המורה. מורה אשר אין ברשותו סטודיו והוא עובד במקומות שונים חייב צד ג’.
  • מורה אשר יש לו סטודיו בביתו יפנה למשרדו של ירון נאמן לקבלת הצעה לביטוח הדירה כולל כיסוי לסטודיו בבית ללא עלות נוספת (מלבד הצד ג’ הקיים בפוליסה) ובעלות מוזלת לחברי הארגון בביטוח דירה כולל בתים פרטיים ובתים במושבים עם יחידות נפרדות המשמשות לסטודיו
  • מורה אשר ברשותו סטודיו שאינו בביתו והוא במבנה כל-שהוא בין עם שלו או בשכירות, יפנה למשרדו של ירון נאמן לקבלת ביטוח צד ג’ כחלק מביטוח הסטודיו כולו
 1. תוספת למקצוע נוסף 120 ש”ח : ניתן לבטח מקצועות נוספים המאושרים ע”י חברת הביטוח (ללא הגבלה במספרם) – לחץ כאן לקבלת רשימת המקצועות הנוספים
  • המחירים הנ”ל הם בהתאם לשער הדולר בעת התשלום בתחילת החודש
  • המחירים הינם רק למורים חברי ארגון בעלי תעודת הסמכה ללמד יוגה

פוליסה לדוגמא


במידה וברצונך להצטרף יש לשלוח:

  1. טופס הצעה לביטוח (למצטרפים חדשים / מצטרפים מחדש לאחר תקופה ללא ביטוח)
  2. את הטופס והעתק תעודת מורה ליוגה (המעידה על 200 שעות לימוד לפחות) יש לשלוח לכתובת: isyogaa@gmail.com
 1. לשאלות מקצועיות בעניין הביטוח ניתן לטלפן לסוכנות הביטוח – נאוה 073-7801182

ביטוח אחריות מקצועית כולל צד שלישי :
גבולות אחריות מקצועית : 300,000 $ – ללא השתתפות עצמית
גבולות אחריות צד שלישי: 300,000 $ – 500 $ השתתפות עצמית

גבול האחריות הכולל הינו $5,000,000

עלות הביטוח השנתית : 975 ש”ח . ניתן לשלם ב 4 תשלומים שוים ללא הצמדה וריבית.

*מורים ליוגה עם ותק של מעל 10 שנים יקבלו 5% הנחה ממחיר הביטוח

תוספות לפוליסה:

* הוספת כיסוי לעיסוק נוסף – 120 ₪ לשנה

* הרחבת הכיסוי ליוגה סאפ – 585 ₪ לשנה )לפרטים מלאים לתנאים בפוליסה ניתן ליצור קשר(

* הרחבת הכיסוי לסדנאות בישול טבעי – תוספת 100 ₪ לשנה והשתתפות עצמית 1000 $

* יוגה ערסל – השתתפות עצמית 1500 $באחריות המקצועית במקרה של תביעה ובתוספת 240 ש”ח לשנה

להזכירכם, ניתן לבטל את הפוליסה ולקבל זיכוי עד חודשיים לפני תום התקופה במקרים הבאים:

1 .חופשת לידה

2 .אובדן כושר עבודה בכפוף למסמכים רפואיים

3 .הצהרה בגין הפסקת עבודה באופן סופי עד סוף תקופת הביטוח

* דמי טיפול בגין ביטול פוליסה באמצע תקופה – 100 ₪ חד פעמי

* עלות אישור עריכת ביטוח מיוחד  – למקומות עבודה ע”פ דרישה ספציפית  – 35 ₪

יש להחתים כל תלמיד חדש על טופס הצהרת בריאות  דוגמה להצהרת בריאות לתלמיד

המלצות והרחבות לחברי הארגון:
Empty section. Edit page to add content here.
 • ביטוח למבנה (גם אם הינו בשכירות – ישנה חשיבות גדולה לביטוח המבנה ע”י השוכר)
 • ביטוח תכולה מפני נזקי אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע
 • ביטוח צד שלישי לבאי המקום
 • מדריכים נחשבים צד שלישי אחד כלפי השני
 • התאמה אישית לגודל המרכז והיקף הפעילות
 • מתן תשומת לב לכיסוי הולם לשוכרי משנה
 • ביטוח שילוחי של המרכז כלפי מורים שכירים או עצמאיים- בהתאמה
 • נא לפנות לסימונה נחמיאס במשרד זהר-נאמן – 073-7801185

פנסיה חובה לעצמאי: כל חבר מועדון זכאי לפגישת יעוץ הכוללת איסוף כל נתוני הקופות הקיימות על שמו וכן כספים אבודים

ליצירת קשר בנושא ביטוח נא לפנות לטלפון 053-3352940 או במייל isyogaa@gmail.com