ביטוח מיקצועי

ליצירת קשר:

חברי הארגון שלום רב,  

ארגון מורי היוגה וסוכנות הביטוח זהר-נאמן עובד ים בשיתוף פעולה כבר מעל 8 שנים בפוליסה  הקולקטיבית ובכל שנה מצטרפים מאות מורים מתוך הבנה כי תנאי הפוליסה מעניקים להם כיסוי  רחב ומקיף לפעילותם. הפוליסה נבחנה בקפידה הן מבחינת הכיסוי הביטוחי והן מבחינת המחיר  ונמצאה כמוצר המתאים ביותר למורי יוגה. 

רכישה קבוצתית והאפשרות לרכוש מוצר ביטוחי, איכותי ובמחיר זול ואפשרי לכל כיס היא רכישה  חכמה המשלבת בתוכה את הנחיצות בביטוח מקצועי איכותי תוך התחשבות בסיכון הכרוך  במקצוע היוגה והרפואה המשלימה ותשלום ריאלי, אמיתי ונכון בגינו.  

הפוליסה הינה על בסיס יום האירוע ואין חשש במקרה שתביעה תוגש לאחר ביטולה מכל סיבה  שהיא. בלי אותיות קטנות וסייגים .  

מטפל אשר נתבע לא פוגע בכיסוי הביטוחי של המטפלים האחרים. 

** הפוליסה הינה כפופה לחברות בארגון מורי היוגה **  

01.01.2021 – 31.12.2021 : תקופת הביטוח 

(חברת הביטוח הינה הכשרה) 

הפוליסה מכסה אחריות מקצועית וצד שלישי : 

גבולות אחריות מקצועית : 2,500,000 ש”ח ללא השתתפות עצמית במקרה תביעה 

גבולות אחריות כלפי צד שלישי : 2,500,000 ש”ח ₪ עם השתתפות עצמית 2000 ₪ במקרה תביעה 

סה”כ גבול אחריות מצרפי 40,000,000 ₪ לשנה  

**שימו לב בהמשך לפירוט השתתפות עצמית שונה לעיסוקים מסוימים  

מרבית התביעות בתחום היוגה אינן מגיעות לסכום של 2,500,000 ולכן כיסוי קולקטיבי  40,000,000 ש”ח הינו גבוה מאוד. אנו בוחנים מידי תקופה את יחס התביעות אל מול הסכום  בפוליסה, כדי לבחון אם יש צורך בהגדלת סכום הביטוח. 

  עלות פרמיה בסיס לשנה הינה עפ”י ותק ושעות לימוד להלן :  

עלות הביטוח עבור מורה עד 500 שעות לימוד : 750 ₪  

עלות דמי טיפול : 50 ₪  

עלות דמי חבר: 220 ₪  

סה”כ לתשלום : 1020 ₪  

* מינימום 200 ש”ל  

  

עלות הביטוח עבור מורה מעל 500 שעות לימוד : 700 ₪  

עלות דמי טיפול : 50 ₪  

עלות דמי חבר: 220 ₪  

סה”כ לתשלום : 970 ₪  

עלות הביטוח עבור מורה ותיק מעל 10 שנים : 650 ** ₪ הותק נקבע עפ”י שנת סיום  הלימודים 

עלות דמי טיפול : 50 ₪  

עלות דמי חבר: 220 ₪  

סה”כ לתשלום : 920 ₪  

*** שימו לב בהמשך לתוספת עלויות במידה ונדרש *** 

החיוב מתבצע בכרטיס אשראי בגבייה נפרדת עבור כל תשלום : 

דמי הביטוח : גבייה ע”י חברת הביטוח הכשרה – ניתן לפרוס עד 4 תשלומים שווים ללא ריבית  דמי החבר : גבייה ע”י זהר נאמן והעברה לארגון – ניתן לפרוס עד 4 תשלומים שווים ללא ריבית  דמי הטיפול : גבייה ע”י סוכנות זהר נאמן – בתשלום אחד  

** לא ניתן לקבל כרטיס אשראי מסוג אמריקן אקספרס ודיינרס  

תנאי הצטרפות לפוליסה באמצע תקופת הביטוח :  

בהצטרפות לפוליסה במהלך תקופת הביטוח התשלום הינו לפי החלק היחסי של דמי הביטוח ודמי  החבר לפי חודשי ההצטרפות. שימו לב, כי בתהליך הצטרפות יחסית האפשרות לחלוקה לתשלומים תפחת עפ”י תקופת ההצטרפות, לדוגמא : לתקופת הצטרפות של 3 חודשים לפני סיום  הפוליסה, הגבייה בכרטיס אשראי תתאפשר עד 2 תשלומים בלבד. ובנוסף 50 ₪ דמי טיפול 

 

תוספות לעלות הבסיסית ותנאים כלליים לפוליסה ולהשתתפות עצמית :  

* הביטוח כולל כיסוי לפעילות מחוץ לסטודיו, בסביבתו ו/או בפארקים ובמקומות מוסדרים.  * לבעלי תעודת מורה/מדריך ליוגה מ 500-200 ש”ל ומעלה הכיסוי הינו למתרגלים מגיל 85-2   )יוגה לילדים הינה ללא מעורבות הורים ועם השתתפות עצמית של 4000 ₪ באחריות המקצועית   )2-3 מגיל  

* לבעלי תעודת יוגה לילדים/לגיל הרך הכיסוי הינו עבור מתרגלים מגיל שנתיים ועד גיל 13( יוגה   לילדים הינה ללא מעורבות הורים ועם השתתפות עצמית של 4000 ₪ באחריות המקצועית מגיל  )2-3  

* הכיסוי בצד השלישי הינו לשיעור עד 30 משתתפים – ללא תוספת תשלום 

* הכיסוי כולל הסמכה והכשרת מורים והנפקת תעודות )עד 60 בשנה( עבור מורים ותיקים מעל 10   שנים המוכרים ומאושרים ע”י הארגון בלבד – ללא תוספת תשלום – נא לעדכן אותנו.  * הרחבת הכיסוי לעיסוק נוסף למקצועות המגע/רפואה משלימה/אחר לפי בדיקה – תוספת   120 ₪ לשנה  

* כל עיסוק בנשים הרות הינו בהשתתפות עצמית של 4000 ₪ באחריות מקצועית. * עיסוי תינוקות/אבנים חמות/כוסות רוח – השתתפות עצמית 4000 ₪ באחריות המקצועית.  * הרחבת הכיסוי להנחיית קבוצות/הדרכות/סדנאות ברפואה משלימה – תוספת 300 ₪ לשנה  * לעוסקים בתחום צ’י קונג, טאי צ’י ואומנויות לחימה רכות )ללא מגע ולחימה( :  עד 20 משתתפים – השתתפות עצמית בצד שלישי בפעילות חוץ 6000 ₪  

 20 עד 50 משתתפים – תוספת 300 ₪ והשתתפות עצמית בצד שלישי בפעילות חוץ 6000 ₪   מ 50 משתתפים ומעלה, נא לפנות למשרדינו לקבלת הצעה מחיר מתאימה   )פעילות החוץ תתבצע במקומות מוסדרים הרחוקים ממקור מים. אין כיסוי למגע בין   המשתתפים (  

* המתרגלים הנוכחים בשיעור ייחשבו כצד שלישי אחד כלפי השני.  

* לעוברים מפוליסת יום הגשת התביעה, נאפשר הרחבה לכיסוי רטרואקטיבי לשנה אחרונה ללא   תוספת ומעל שנה תהיה תוספת בסך 100 ₪ ובכפוף להצהרה כי לא ידוע על תביעות ו/או על   וויתור כיסוי לתקופה קודמת .  

* עלות אישור עריכת ביטוח לגורמים חיצוניים – 35 ₪ לאישור 

* ניתן לרכוש בנק אישורים בעלות שנתית בסך 100( ₪ מתאים ל 3 אישורים ומעלה במהלך   תקופה  

** עבור מורים לבייבי יוגה/יוגה סאפ/יוגה ערסלים – נא ליצור עמנו קשר לתמחור בפוליסה  פרטנית. 

 

כיסוי ביטוחי למורים מחליפים :  

בפוליסה ישנן 2 אפשרויות לכיסוי ביטוחי למורה מחליף להלן : 

1 .למטרת כיסוי עבור אירוע בלתי צפוי כגון, מחלה או תאונה של המבוטח המצריכה גיוס  מיידי של מורה מחליף, הכיסוי יינתן ללא תוספת לתקופה של עד שבועיים ובכפוף להצגת  תעודת הסמכה של המורה המחליף ואישור הארגון והסוכנות )ללא צורך בביטוח אישי  למורה המחליף(. 

2 .למטרת כיסוי עבור אירוע צפוי ומתוכנן, כגון חופשה או נסיעה של המבוטח, הכיסוי יינתן  למורים בעלי 200 ש”ל ומעלה בתוספת עלות המפורטת מטה לתקופה של עד שבועיים  ובכפוף להצגת תעודת הסמכה ו/או ביטוח אישי של המורה המחליף ובאישור הארגון  והסוכנות :  

א. מורה מחליף בעל תעודת הסמכה וללא ביטוח אישי – תוספת 100 ₪ למורה.  ב. מורה מחליף בעל תעודת הסמכה וביטוח אישי – תוספת 30 ₪ למורה.  

תנאי ביטול הפוליסה באמצע תקופת הביטוח :  

להלן המקרים בהם ניתן לבטל את הפוליסה: 

1 .הריון/שמירת הריון/חופשת לידה  

2 .אובדן כושר עבודה בכפוף למסמכים רפואיים  

3 .הצהרה בגין הפסקת עבודה באופן סופי עד סוף תקופת הביטוח.  

בביטול יינתן זיכוי בגין דמי הביטוח עבור התקופה היחסית שנותרה עד לסיום הפוליסה. * לא יינתן זיכוי בגין דמי הביטוח בביטול הפוליסה חודשיים לפני סיומה.  

* דמי ביטול פוליסה באמצע תקופה – 100 ₪ חד פעמי  

* החברות בארגון נשארת בתוקף ואין זיכוי בדמי חבר  

יש להקפיד על תיעוד הצהרת בריאות ראשונית ושינויים למשך 10 שנים! 

פנסיה חובה לעצמאי: 

בימים אלה נשלחים ע”י משרד האוצר מכתבי קנס לעצמאים אשר לא הפקידו לפנסיה כמתחייב  בחוק. עפ”י תנאי הארגון, הנכם זכאים לפגישת/שיחת ייעוץ בנושא זה, כאשר באפשרותנו לאתר  עבורכם כספים קיימים מהעבר ופוליסות קיימות, לערוך בדיקה ולהעביר חוות דעת האם הן  מתאימות לעיסוקכם, למצב המשפחתי שלכם ולהכנסתכם. נצלו הטבה זו, היא יכולה להיות שווה  המון !!! 

 

בנוסף, אנחנו ממשיכים במסורת למתן הטבות והנחות בביטוח תאונות אישיות ואובדן כושר  עבודה. תשאלו אותנו!!!  

לתשומת ליבך, סטודיו הנמצא במקום קבוע שבבעלותך או בשימושך בשכירות, יש לבטח במסגרת  ביטוח דירה, אם הסטודיו נמצאת בביתך או בביטוח עסק אם המבנה בשכירות. *אין כיסוי לפעילות  עסקית בביטוח סטנדרטי ואין לסמוך על המשכיר שיבצע ביטוח למבנה עבורך*. ניתן לפנות  למשרדינו לקבלת הצעה לביטוח מת אים. בהיותכם חברי הארגון, אתם זכאים לתנאים משופרים  ומחירים אטרקטיביים, לדוג’: הרחבה לפעילות עסקית עד 10 משתתפים ללא עלות בביטוח דירה. 

מוזמנים ליצור קשר עם משרדינו לביטוחים נוספים )רכב/דירה/חו”ל ועוד( בטלפון 7075555-073 

 מיקה דהרי אלה מימוני יעל אהרון   הצעות לאחריות מקצועית תפעול אחריות מקצועית מנהלת אחריות מקצועית  073-7801187 073-7801172 073-7801191  

 yaela@zn-ins.co.il ellam@zn-ins.co.il mikad@zn-ins.co.il  אנו נמשיך במתן שירות אישי וליווי מקצועי לאורך הדרך המשותפת שלנו  

בברכה  

ירון נאמן  

מנכ”ל סוכנות זהר & נאמן

בברכה  

רוני שיר  

מנכ”לית ארגון מורי היוגה

הר נאמן – 073-7801182