ביטוח מיקצועי

ליצירת קשר:

תנאי הפוליסה:
 • גבולות אחריות מקסימליות לתביעת רשלנות מקצועית אחת הינם 250,000 $
 • גבולות אחריות מקסימליות לתביעת רשלנות מקצועית לכול שנת ביטוח 5,000,000 $
 • השתתפות עצמית – 0
 • השתתפות עצמית 500 $ לתביעת צד ג'
 • מורה מחליף של מבוטח מכוסה בהצגת תעודה ואישור הארגון
מחירים והסברים על הביטוח:
 • ביטוח למבנה (גם אם הינו בשכירות – ישנה חשיבות גדולה לביטוח המבנה ע"י השוכר)
 • ביטוח תכולה מפני נזקי אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע
 • ביטוח צד שלישי לבאי המקום
 • מדריכים נחשבים צד שלישי אחד כלפי השני
 • התאמה אישית לגודל המרכז והיקף הפעילות
 • מתן תשומת לב לכיסוי הולם לשוכרי משנה
 • ביטוח שילוחי של המרכז כלפי מורים שכירים או עצמאיים- בהתאמה
 • נא לפנות לסימונה צמח במשרד זהר-נאמן – 073-7075555
 1. ביטוח בסיסי $220 – בעבור 12 חודשים
  • הביטוח הינו קבוצתי ולכן תאריך סיום הביטוח הינו קבוע – סוף נובמבר
  • חבר שיצטרף לפוליסה במהלך השנה ישלם רק את החלק היחסי
 2. תוספת לצד ג' $30 (המלצת סוכן הביטוח וחברת הביטוח היא לכל מורה להוסיף ביטוח צד ג')
  • הסבר מפורט על צד ג': ביטוח צד ג' מטרתו להגן על המורה מפני תביעה של תלמיד אשר נגרם לו נזק שאינו קשור בהדרכה עצמה ובידע של המורה. קיימות שלוש אפשרויות לבטוח צד ג':
  • מורה אשר אין ברשותו סטודיו והוא עובד במקומות שונים עליו להרחיב את הפוליסה בעלות של $30 לשנה [כ- 117 ₪]
  • מורה אשר יש לו סטודיו בביתו ירחיב את הביטוח ב-$30 לשנה ויפנה למשרדו של ירון נאמן לקבלת הצעה לביטוח הדירה כולל כיסוי לסטודיו בבית ללא עלות נוספת (מלבד ה-$30) ובעלות מוזלת לחברי הארגון בביטוח דירה כולל בתים פרטיים ובתים במושבים עם יחידות נפרדות המשמשות לסטודיו
  • מורה אשר ברשותו סטודיו שאינו בביתו והוא במבנה כל-שהוא בין עם שלו או בשכירות, יפנה למשרדו של ירון נאמן לקבלת ביטוח צד ג' כחלק מביטוח הסטודיו כולו
  • האופציה היחידה בה מורה אינו זקוק לביטוח צד ג' הינה כאשר המורה שוכר מקום אשר יש בו כבר ביטוח והביטוח מכסה גם מורים המלמדים בו כשוכרי משנה!
 3. תוספת למקצוע נוסף $30 : ניתן לבטח מקצועות נוספים המאושרים ע"י חברת הביטוח (ללא הגבלה במספרם) – לחץ כאן לקבלת רשימת המקצועות הנוספים
  • המחירים הנ"ל הם בהתאם לשער הדולר בעת התשלום בתחילת החודש
  • המחירים הינם רק למורים חברי ארגון בעלי תעודת הסמכה ללמד יוגה
[/vc_accordion]
פוליסה לדוגמא

במידה וברצונך להצטרף יש לשלוח:

 1. טופס פרטים אישיים להצטרפות לביטוח (למצטרפים חדשים / מצטרפים מחדש לאחר תקופה ללא ביטוח) טופס הצטרפות לביטוח – מעודכן 2018
 2. את הטופס והעתק תעודת מורה ליוגה (המעידה על 200 שעות לימוד לפחות) יש לשלוח לכתובת:
 3.  yogabeisrael@gmail.com
 4. לשאלות מקצועיות בעניין הביטוח ניתן לטלפן לסוכנות הביטוח – לבנה 073-7075555

 

ביטוח אחריות מקצועית כולל צד שלישי :
גבולות אחריות מקצועית : 250,000 $ – ללא השתתפות עצמית
גבולות אחריות צד שלישי: 250,000 $ – 500 $ השתתפות עצמית

גבול האחריות הכולל הינו $5,000,000

עלות הביטוח השנתית : 975 ש"ח . ניתן לשלם ב 4 תשלומים שוים ללא הצמדה וריבית.

*מורים ליוגה עם ותק של מעל 10 שנים יקבלו 5% הנחה ממחיר הביטוח

 

תוספות לפוליסה:

* הוספת כיסוי לעיסוק נוסף – 120 ₪ לשנה

* הרחבת הכיסוי ליוגה סאפ – 585 ₪ לשנה )לפרטים מלאים לתנאים בפוליסה ניתן ליצור קשר(

* הרחבת הכיסוי לסדנאות בישול טבעי – תוספת 100 ₪ לשנה והשתתפות עצמית 1000 $

* יוגה ערסל – השתתפות עצמית 1500 $באחריות המקצועית במקרה של תביעה

להזכירכם, ניתן לבטל את הפוליסה ולקבל זיכוי עד חודשיים לפני תום התקופה במקרים הבאים:

1 .חופשת לידה

2 .אובדן כושר עבודה בכפוף למסמכים רפואיים

3 .הצהרה בגין הפסקת עבודה באופן סופי עד סוף תקופת הביטוח

 

* דמי טיפול בגין ביטול פוליסה באמצע תקופה – 70 ₪ חד פעמי

* עלות אישור עריכת ביטוח מיוחד  – למקומות עבודה ע"פ דרישה ספציפית  – 35 ₪

 

פנסיה חובה לעצמאי:

כל חבר מועדון זכאי לפגישת יעוץ הכוללת איסוף כל נתוני הקופות הקיימות על שמו וכן כספים אבודים

 

 

ליצירת קשר בנושא ביטוח נא לפנות לטלפון 054-9484538 או במייל yogabeisrael@gmail.com

[/vc_column][/vc_row]