הזמנה לאספה מוקדמת

ליצירת קשר:

שלום לחברי הארגון,

בהמשך לאסיפה כללית שנערכה בתאריך  9/12/2016 , מבקשת ועדת הביקורת לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין כדי לדון בהסתייגויות שלא נידונו ולא אושרו באסיפה קודמת. הצבעה על התקנון החדש של ארגון מורי היוגה בישראל ועל ההסתייגויות שטרם נדונו

תיערך בתאריך 10/03/2017, בשעה: 11:00, ב ‘ מרכז דניאל ‘, ברחוב בני דן 62 תל אביב

סדר יום:

8:30-10:30 סדנה יוגה ומיינדפולנס בהדרכת יו פולטון ושרה היידן

10:30-11:00 הפסקת שתיה וכיבוד

11:00-12:30 אספה מוקדמת

מצ”ב :

(1)  טיוטת תקנון עם הסתייגויות  שטרם נדונו באסיפה הקודמת; טיוטת תקנון לאישור האספה במרץ

(2) התקנון הנוכחי. התקנון הקיים 

(3) מכתב ועדת ביקורת לאפשרות הצבעה בייפוי כוח

כל חברי הארגון מוזמנים להשתתף, ללא קשר להשתתפות בסדנה למורים. ההרשמה לסדנה במקום בסה”כ 120 ש”ח

הצבעה על נוסח התקנון ועל הסתייגויות תותר רק לחברי הארגון שיופיעו באסיפה.

בכבוד רב, ועדת ביקורת