החלטת ועדת האתיקה

ליצירת קשר:

החלטת ועדת האתיקה
מיום 21.9.16

נוסח לפרסום

בעקבות הליך בירור של תלונה בוועדת האתיקה, מבקשת הוועדה לפרסם את ההמלצות הבאות לכלל מורי היוגה. בסופו של הליך הבירור לא מצאה הוועדה כי בנסיבות המקרה בוצעה הפרה אתית על-פי האמנה. עם זאת, סבורה הוועדה כי התלונה מאירה ומזמנת אפשרות לחדד מספר נקודות שנדרשת להן יתר תשומת לב, בסוגיות של שמירה על בריאות התלמידים ועל פרטיותם. זאת על-מנת שנוכל כולנו ללמוד, לשפר ולהשתפר.

אי לכך ממליצה הוועדה את ההמלצות הבאות:

  1. פרטיות בכלל, וביחס למצב בריאותי בפרט, היא נושא שיש לנהוג בו ברגישות מרבית.
  2. שיחות אישיות המתקיימות עם תלמידים בכלל, ועל מצבם הבריאותי בפרט, צריכות להתקיים בתנאים השומרים על פרטיות מרבית.
    זאת כדי לקיים באופן נאות את סעיף 6 לאמנת האתיקה: “לכבד את פרטיותו של כל תלמיד/ה ולשמור כל מידע שיש בידי כחסוי”.
  3. לפני שתלמיד/ה מגיע/ה לשיעור ראשון או לשיעור ניסיון, יש ליידע אותו בדבר הצורך לעדכן את המורה אודות בעיות בריאות מיוחדות או חריגות, או התוויות נגד, שהמורה צריך/ה לדעת עליהן כדי להתאים לו/ה את התרגול, לבל ייגרם לו/ה נזק.
    במרכזי יוגה שבהן מתואם שיעור כנ”ל ע”י הקבלה או המזכירות ולא ע”י המורים, יש להנחות כך את עובדי הקבלה. עליהם להפנות תלמידים המדווחים על בעיות בריאותיות למורה טרם השיעור, כדי לתאם שיחה בזמן ובתנאים מתאימים לכך, או לקיים שיחה טלפונית.
  4. במקומות שבהם מתבקשים התלמידים למלא טופס על מצב בריאותם, על המורה לקרוא את הטופס טרם השיעור הראשון. השלמת מידע במידה והוא נחוץ, תיעשה בתנאים השומרים על פרטיות התלמיד/ה ועל כבודו/ה.

המלצות 3 ו-4 נועדו לוודא קיום נאות של סעיף 2 לאמנת האתיקה: “לדאוג לבריאותו של כל תלמיד, במסגרת המנדט שניתן לי, להכיר את מגבלותיו ואת הסיבות שהביאו אותו ליוגה. להפנות אותו לטיפול רפואי, פסיכולוגי או אחר במידת הצורך”.

ועדת האתיקה