החלטת ועדת האתיקה בנוגע לשמעון בן אבי

ליצירת קשר:

החלטת ועדת האתיקה בנוגע לשמעון בן אבי (15.10.2015)

הודעה מטעם ועדת האתיקה

על-פי סעיף 7א. לנוהל של ועדת האתיקה, מתפרסמת ההודעה הבאה בדבר החלטת הוועדה:

הודעה מטעם ועדת האתיקה

על-פי סעיף 7א. לנוהל של ועדת האתיקה, מתפרסמת ההודעה הבאה בדבר החלטת הוועדה:

לוועדת האתיקה הוגשו 14 תלונות כנגד שמעון בן אבי. הוועדה ביררה את התלונות, קיבלה את תגובתו של המורה בכתב ונפגשה איתו לדיון ממושך בעל פה. זהו נוסח לפרסום. ההחלטה המלאה של הוועדה מהווה חלק מפרוטוקול הישיבה מיום 21.9.15 ונשלחה למורה ביום 25.9.15. המורה לא ניצל את זכותו לערער על ההחלטה בתקופת הזמן המוקצבת לכך, ואי-לכך ההחלטה חלוטה.

העובדות

14 התלונות שהגיעו לוועדה פורשות תמונה של פגיעות קשות בתלמידות. התלונות הגיעו מנשים שלא מכירות זו את זו, מתקופות שונות. לאור זאת, קשה להעלות על הדעת שהייתה המצאה בתלונות אלו. התיאורים דומים  ומצביעים על דפוס התנהגות חוזר. הסתמכנו ראשית על תלונות מזוהות בשם מן השנים האחרונות, ואלה חוזקו בתלונות משנים מוקדמות יותר וכן בתלונות בעילום שם, המחזקות את תמונת הדפוס הסדרתי העולה מהתיאור.

התיאורים דומים ומצביעים על דפוס התנהגות שבו חודר המורה למרחב האינטימי של תלמידותיו ולגופן – החדרת לשון לפה או נשיקה על השפתיים – כאשר בכולם מתארות התלמידות הפתעה גמורה מכך. בין אם זה נעשה כאשר באו להיפרד מהמורה בסוף השיעור בחיבוק או נשיקה על הלחי; בין אם כאשר צפתה המתלוננת מהצד בשיעור שבו תרגלו התלמידים בכיסוי עיניים; בין אם בפגישה אישית בעקבות השיעור, כאשר הוא כופה על התלמידות בהפתעה את מגעו ומחדיר לשון לפיהן. התלמידות מתארות כתוצאה מכך ערעור מוחלט של שלוותן ושל תחושת הביטחון בנוכחות המורה. בנוסף תואר מגע גופני לא הולם בעת תיקון התנוחות בזמן השיעורים.

בתלונות מהן עולה מעשה מגונה לכאורה כהגדרתו בחוק העונשין, (המהווה גם עוולה אזרחית כהגדרתה בחוק למניעת הטרדה מינית), יודעו המתלוננות הרלוונטיות בדבר זכותן לפנות למשטרה.

שמעון בן אבי קיבל את התלונות בכתב והתבקש להגיב עליהן. במכתבו לוועדה הציג שמעון אפשרות לשינוי דרך ההוראה שלו כך שה”תמיכה” ((adjustment לא תתבצע במגע, והפרידה בסוף השיעור לא בחיבוקים ונשיקות. זאת כדי למנוע את מה שהוא רואה אך ורק כ”פרשנות” של המתלוננות, ולא אירועים שהוא נוטל עליהם אחריות. אך הוא לא התייחס בתשובתו כלל לתלונות הפרטניות, אלא תיאר באריכות את דרכו האישית ביוגה ואת דרך הוראתו. משום כך ביקשנו ממנו לבוא לדיון פנים אל פנים.

בפגישה עם הוועדה הציג שמעון שוב ושוב את התלונות  כ”פרשנות” של הצד השני וטען שלו עצמו אין “חוויה” זהה לפרטי התלונות; טען שאינו זוכר חלק מהאירועים שהוצגו לפניו מתוך תיאור התלונות כאשר נשאל עליהם בפירוט; התחמק ולא נתן תשובות מספקות; או התכחש ואז חזר בו מגרסתו הראשונית. התנהלותו של שמעון הקשתה על הוועדה לקבל את גרסתו שהכול פרשנות של תלמידותיו.

שמעון מורה נערץ על תלמידיו, רבים ורבות מתלמידיו רואים בו דמות רוחנית, מעין אב.  נראה כי היווצרות מרחב של חיבוקים ונשיקות וכן נשיקות על הפה באישורו היתה מראש החלטה שגויה שלו, שכן הפער בין התנהגות זו למגע מיני הוא זעיר. מתוך תיאורי המתלוננות עולה שאכן היו אירועים לא מעטים של חדירה למרחב הפרטי שערערה את כל תחושת הביטחון והבנת הגבולות בשיעור. כך גם בadjustment  של התנוחות עולה קבלת מגע שהוא לעיתים פולשני מדי, ואי נוחות גדולה בעקבות כך. מתוך הלם ובלבול התלמידות שותקות ונאלמות דום, אך הן נפגעות, אמונן מתערער ולאט הן בוחרות לעזוב את השיעורים. מתיאוריהן עולה שגם לאחר שעזבו, הנושא שב ומטריד אותן ויש לו השלכות מתמשכות על חייהן.

הסוגייה האתית ושיקולי הוועדה

ביוגה סוטרה כל המידות הטובות, היאמות, מטרתן לבסס את היאמה הראשונה: אהימסה, אי פגיעה. “זוהי ההתחייבות הגדולה החובקת תבל” מציין פטנג’לי, שאינה תלויה בזמן ובמקום.  התחייבות זו אינה צו מוסרי של חברה כזו או אחרת, אלא עקרון על הנובע מכך שכפי שאנו סובלים מפגיעה כך גם האחר.

“ואהבת לרעך כמוך” היא דרך להבין את המידה הטובה של אהימסה, אי פגיעה. כפי שאיננו רוצים שיפגעו בנו, אנו מבקשים לא לפגוע באחר. אנו מכירים בזכות של האחרת להגיע לשיעור יוגה ולחוש בו בטוחה, לדעת שלא יגעו בה בצורה בלתי הולמת, כפי שאנו מבקשים זאת לעצמנו ולקרובים לנו.  

גם בפנינו, חברי ועדת האתיקה, עמדו עיקרון האי פגיעה והאמרה ‘ואהבת לרעך כמוך’ כשישבנו בלבנו עם ארבע עשר המתלוננות ועם המורה שלהן שמעון בן אבי.  

ההחלטה לא התקבלה בלב קל. שמעון הוא מורה ותיק ואהוב על תלמידיו. אך ככל שמורה הוא מוערך ורב השפעה יותר – כך גדולה אחריותו כמורה. האחריות של ועדת האתיקה הינה לערכי היוגה, לנפגעות ולקהילה המקצועית כולה.  שמעון הוא חלק מהקהילה שלנו ולכן מה שקרה לו ולתלמידותיו קרה באופן מסוים לכולנו.

על כן, על אף התלונות החמורות ועל אף חוסר הנכונות של שמעון לקחת אחריות על מעשיו, החלטנו – כפי שיפורט להלן בסעיפים ‘ההחלטה’ ו’הסנקציות’ – רק להשעות אותו מן הארגון, מתוך תקווה שלאחר ההשעיה הזמנית יתאפשר תיקון.

התנאים המובילים להתנהגות מינית בלתי הולמת והצורך להימנע מהם מתבטאים גם בכתבים היוגים, בערך הברהמאצ’ריה, כחלק מחמש היאמות – המידות הטובות. תפיסה זאת עולה בקנה אחד עם אמות המידה המודרניות המקובלות היום בחברה ושקיבלו אף עיגון ותוקף משפטי.  לאור זאת הוועדה מתריעה על כך שצריך להבין את משמעותו של המגע, וצריך לנהוג בזהירות בנושא המגע בשיעורי יוגה. מגע בלתי הולם הנכפה על תלמידה הוא חמור במיוחד.

הוועדה מוסיפה ומציינת כי יחסים אינטימיים עם תלמידות עומדים בניגוד לאמנת האתיקה של הארגון, ולכן הוועדה מצפה מכל מורה להימנע מקיום יחסים רומנטיים עם תלמידותיו.

אנו מקווים שהחלטות הוועדה יבהירו לכל קהילת היוגה את החשיבות של שמירה על כללי האתיקה המתבטאים באמנת הארגון, שכולנו מחויבים להם.               

ההחלטה

בסיומו של הבירור העובדתי ובתום דיוניה של הוועדה, הגיעה הוועדה לכלל מסקנה כי המורה במעשיו הפר באופן חמור את כללי האתיקה של הארגון. הוועדה דחתה את הסבריו של המורה לתלונות ואת אופן ראייתו את פני הדברים. בנוסף הוועדה התרשמה כי המורה חטא לאמת בתשובותיו בבירור בפניה. הפרת סעיפי האמנה היא חמורה: מדובר בתלונות רבות וקשות המצביעות על התנהגות סדרתית, כאשר המורה אינו לוקח אחריות למעשיו או מכיר בהם. מה שמגביר את הסכנה של הישנות וחזרה לפגוע בתלמידות בעתיד.  

סעיפי האמנה שהופרו:

סעיף 4: “ליצור סביבת עבודה בטוחה ולציין את הסכנות הטמונות בתנוחות ובתרגילים.”

סעיף 5: “שלא לנצל לרעה את סמכותי כמורה בשום תחום.”

סעיף 7: “שלא לאפשר בשיעורים מגע שיש בו משום הצקה מינית או פגיעה ושלא לקיים עם תלמידי קשרים אינטימיים.”

הסנקציות

  1. השעיה מהארגון למשך שנתיים וחצי תוך הסרת הכרת הארגון בתקופה זאת. כנגזרת מן ההשעיה, גם שלילת הזכות לקבל במה במסגרת אירועים או פרסומים של הארגון.   ההשעיה תובא לאישור הוועד המנהל .
  2. המלצה לא ללמוד אצל המורה ולא להשתתף בהכשרת מורים מטעמו בתקופה זאת.    
  3. חזרתו של המורה מתקופת ההשעיה מותנית בכך שלא יתקבלו תלונות נוספות בעניינו.

בנוסף:

  • עם חזרתו של המורה מתקופת ההשעיה, עליו להכניס שינוי באופן ההוראה שלו כך שלא יתבצע תיקון במגע גופני. הציפייה היא שכך יעשה לאלתר באם ממשיך המורה ללמד ללא הכרת הארגון.
  • על המורה להימנע מחיבוקים ונשיקות עם תלמידות כדי לא לאפשר אווירה מינית בשיעוריו.
  • עם חזרתו של המורה מתקופת ההשעיה, ישלב יחידת אתיקה בקורסי המורים שלו שתועבר על-ידי מורה חיצוני/ת.

 

ההחלטה התקבלה פה אחד, למעט ההחלטה לגבי משך ההשעיה שהתקבלה ברוב קולות, כאשר שני קולות המיעוט סברו כי יש להטיל השעיה של שלוש שנים.

 

ועדת האתיקה

אורית סן גופטה (יו”ר הוועדה),   נירה יורב, נעמה כרמי, יעל יצחק-עידן,  יונתן קולקה