נוהל הגשת בקשה להכרה בקורס הכשרת מורים ליוגה לילדים

ליצירת קשר:

תנאים והליך הגשת הבקשה להכרת הארגון בקורס להכשרת מורים ליוגה לילדים.

 

תנאים למועמד:

  • הגשת הבקשה תעשה על ידי המועמד/ת (המורה המכשיר מורים) עצמו.
  • המועמד/ת הינו חבר/ת ארגון בפועל, לפחות שנתיים.
  • המועמד/ת הינו מורה ליוגה פעיל  10 שנים לפחות.

 

מסמכים שיש להגיש עם הבקשה  להכרה:

  •  קורות חיים  CV רלוונטי ליום ההגשה, כולל תעודות/אישורים.
  • סילבוס מפורט של הקורס, לפי ההנחיות ומבנה (טבלה) המופיע באתר הארגון https://www.isyoga.co.il/elementor-28517/ .
  • מכתב המלצה ממורה שלימד/ה ומכיר/ה היטב את המועמד/ת.

 

ראיון אישי

במידה וכל התנאים הללו מולאו הבקשה תועבר לועדה לחינוך בוועד המנהל, והמועמד יוזמן לראיון אישי, שלאחריו תתקבל החלטה בבקשתו/ה.

 

נא לשים לב! מכיוון שהוועדה מושתתת על מתנדבים שנפגשים אחת לחודש, ומוגשות לוועדה בקשות רבות, זימון הפגישה עם הוועדה עשוי לקחת עד כ 4 חודשים מרגע הגשת המסמכים. אנא היערכו בהתאם!

 

נא לשלוח את המסמכים בקובץ WORD אחד, לכתובת הארגון-isyogaa@gmail.com