יום המורה 22.12

ליצירת קשר:

במסגרת “יום המורה” שיתקיים בבתי הספר ב 22.12.16 יוזם ארגון המורים ליוגה בישראל פנייה לכלל ציבור המורים ליוגה וממליץ להם לפנות לבתי ספר יסודיים ותיכוניים ולהציע למורים שיעור יוגה במתנה, כחלק מתהליך קידום היוגה כתרגול המעניק לתלמידים ולמורים כלים להגברת שלווה וריכוז וכלים לוויסות עצמי במצבי לחץ ומצוקה.

מטרת המתנה לאפשר למורים ולמורות לחוות את כוחה המיטיב של היוגה עבור עצמם ולהכיר כלים שאפשר להשתמש בהם בכיתה ולהעביר לתלמידים.

הפנייה היא אישית. כל מורה ליוגה מוזמן לפנות לבתי הספר דרך מזכירויות בתי הספר ולהגיע לנציגי ועד ההורים המרכזי של בית הספר שאחראי על היום הזה.

זו הזדמנות לקארמה יוגה ולזריעת זרעים להעמיק את תהליך החדרת היוגה למערכת החינוך.

המורה ליוגה ובית הספר יחליטו על ההיקף, המתכונת והמקום של השיעור המוצע .

ארגון המורים ליוגה ניסח מכתב כללי לשימוש המורים  ליוגה חברי הארגון שיש בידם ביטוח מקצועי.