יציבה, תנועה וטיפול מוטורי בגישה אינטגרטיבית, קורס שנתי בהדרכת ד”ר גיל זולברג ואוהד אינטרטור, ברמה”ש

ליצירת קשר: