פיילוט יוגה לנוער בסיכון

ליצירת קשר:

מורות יקרות ומורים יקרים,

הוועדה לקידום נוער בסיכון, במסגרת ארגון מורי היוגה, יצרה קשר עם האגף לקידום נוער, ונוצר שיתוף פעולה המשלב תרגול יוגה בקטלוג המיומנויות החברתיות אשר מוצעות למסגרות קידום הנוער ברחבי הארץ במסגרת פרויקט היל”ה (אגף קידום נוער פועל כ”רשת בטחון” שפורס משרד החינוך ברשויות המקומיות, לטיפול בבני נוער בני 14 -18 שנשרו ממסגרות החינוך הפורמאליות, או מתקשים לתפקד ולהסתגל בתוכה).

אפשר ליצור קשר עם מנהלי היחידות לקידום נוער כדי להתחיל בשיעורי הדגמה (פיילוט) בהוראת היוגה לנוער בסיכון.

לפיילוט מתאימים מורות ומורים ליוגה בעלי ניסיון בהוראת יוגה לנוער ולנוער בסיכון, וכן מורים בעלי הכשרה אקדמאית בתחום הטיפול והחינוך, העובדים עם אוכלוסייה זו.

מורות ומורים המעוניינים להשתלב בפרויקט ועונים על הקריטריונים האלה, מוזמנים ליצור קשר עם כרמית שגב 052-5756564, לריאיון ולקבלת פרטי התקשרות עם הפרויקט.

מורות ומורים אשר ישתלבו בפרויקט יצרו קשר ישיר ועצמאי עם מנהלי היחידות לתיאום שיעור הדגמה. אם היחידה תביע נכונות לשלב את שיעורי היוגה במסגרתה, יתבצע התשלום למורה ישירות לרשת “עתיד” המפעילה את פרויקט היל”ה במסגרת היחידות לקידום נוער ברחבי הארץ. יש אישור עקרוני ל- 40 שעות הוראת יוגה, בשנה שנחשבת ליחידת עבודה, התשלום הוא 140 ₪ לשיעור. אפשר לעבוד בכמה מקומות. כמובן אם היחידה תביע עניין בשילוב שיעורי יוגה במסגרתה.

מורות ומורים אשר ישולבו בפרויקט ייהנו מפיתוח רשת קשרים (NETWORKING) אשר תתמוך בעבודתם.

מי ייתן והחזון שלנו – הטמעת עקרונות תרגול היוגה בקרב בני נוער וחשיפת אוכלוסייה זו לעוצמות ולהשפעות של תרגול יוגהיצמח וישגשג.

בברכה,

יו”ר ועדת יוגה לנוער בסיכון: ענת כוכבי וכרמית שגב

חברי הוועדה: אביגיל פן לוי, נעמי לוסין, אילת הלפרין, הילה פוליאקוב, שני סבג ואסנת הירש.