פרוטוקול ישיבת ועדה פדגוגית 13.11.16

ליצירת קשר:

פרוטוקול ישיבת ועדה פדגוגית

13 לנובמבר 2016, הוד השרון.

נוכחות: נגה רון-ברקאי, ליאורה קסטנבוים, סיגל רן, יעל אוהד-קרני

נושאים על הפרק:

  • טיוטת התקנון שהוצע על ידי יעל גורן
  • דיון מראיון אישי עם מאיה גרוס.
  • מערך הסברה למורי הארגון בנוגע לקביעת רמה מקצועית בקורסי מורים.

החלטות הועדה:

  • הועדה הפדגוגית, תומכת  בתיקון טיוטת התקנון בסעיפים הבאים:

משך הקדנציות של כל הועדות ושל יו”‘ר  הארגון תהיה שנתיים.  יו”ר הארגון יכול להיבחר למקסימום שתי קדנציות, משמע- 4 שנים.

בסעיף תפקיד הועדה הפדגוגית- מקבלים את התיקון שהציעה יעל אוהד-קרני,  כולל חובת קיומן של ישיבות משותפות עם הועד המנהל שלוש פעמים בשנה, לשיפור התנהלות מוסדות הארגון.

  • הועדה תקדם קורסים ומפגשים בינלאומיים של מורים ישראלים ליוגה. מטרת המהלך היא חשיפת הנעשה בארץ בתחום היוגה ויצירת הזדמנויות להוראת יוגה על ידי מורים ישראלים בארץ ובחו”ל. הועדה מעוניינת לקדם את הקשרים עם ארגונים ארציים ליוגה, במדינות שונות.
  • הועדה ממליצה להנפיק לחברי הארגון תעודה המעידה על חברות בארגון, כולל כיתוב באנגלית, אשר תשמש את החברים גם בחו”ל.
  • שיחה עם מאיה גרוס, מורה לאשטנגה בשיטת מייסור, אשר הגיעה לפגישה עם הועדה כדי להציג את קורס המורים, לגביו היא מעוניינת לקבל אישור מארגון מורי היוגה בישראל.

לאחר דיון מורחב בתכני הקורס שמאיה מלמדת ומורים נוספים בקורס, ודיון ענייני לגבי מבנה ההכשרה והלימוד של תלמידיה,  נתנה הועדה את הסכמתה לאשר את קורס המורים של מאיה ‘אשטנגה בשיטת מייסור’   אנחנו מאחלות למאיה הצלחה בהמשך הדרך והיא מוזמנת לפנות לייעוץ לוועדה הפדגוגית בכל עת שתחפץ.

  • הוסכם שדרישות הסף של יוגה אליאנס אינן מספקות את הארגון ולכן בקשות של מורים לקבל אישור לקורס מורים בן 200 שעות, לא יתקבלו.
  • בישיבה הבאה, תדון הוועדה הפדגוגית בעניין תעודות מדריך ליוגה, מורה ליוגה, מספר שעות אקדמיות בקורס והשתלמויות.

פגישה הבאה- 11 לדצמבר בהוד השרון.

סיכמה יעל אוהד-קרני,

תיקונים, ליאורה קסטנבוים.