קול קורא לאסיפה

ליצירת קשר:

שלום לחברי הארגון,

וועדת הביקורת מבקשת לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין בתאריך 9/12/2016

( יום ו’, ט’ בכסלו תשע”ז ) בשעה: 12:30

להלן סדר היום:

– הצגה ואישור דוחות כספיים של ארגון מורי היוגה בישראל לשנת 2015  ( לקריאה לחץ )

– אישור מינוי משרד ישראל בסון ושות’ רואי חשבון לבקר דוחות כספיים גם לשנת 2016

– הצבעה על תקנון חדש בארגון מורי היוגה בישראל ( מצ”ב טיוטת תקנון, תקנון מצוי ותקנון קיים )

אנו מבקשים מחברי הארגון לקרוא את טיוטת התקנון ולשלוח הסתייגויות לא יאוחר מ 27/11/2016 ( כ”ו בחשוון )

את ההסתייגויות יש לשלוח למייל ייעודי  yoga652016@gmail.com

10 ימים לפני האסיפה שלא מן המניין ( 29/11/2016 כ”ח בחשוון ) ישלחו ויתפרסמו הסתייגויות שיתקבלו עד אז בארגון.

 

כל חברי הארגון מוזמנים להשתתף ללא קשר להשתתפות בכנס יוגה תרפיה.

הצבעה על נוסח התקנון תתאפשר רק לחברי הארגון שיופיעו באסיפה.

בכבוד רב, ועדת ביקורת