קירטריונים להכרה במורים ע”י הארגון

ליצירת קשר:

הועד המנהל של ארגון מורי היוגה בישראל החליט בתאריך ה7/9/2017

 

שקורס מורים המוכר ע”י הארגון יהיה קורס הכשרת מורים ליוגה בהקף של 500 שעות אקדמיות.

החל מתאריך 1/1/2018 יתקבלו לארגון מורים שסיימו קורסים של 200 שעות ומעלה,

למעמד של מורים בהתמחות.

מורים בהתמחות יתבקשו להשלים את לימודיהם ל-500 שעות אקדמיות, תוך 3 שנים.

מורים שהם חברים בארגון עד 2018 פטורים מחובת ההשלמות.

 

החלטה זו נובעת מרצון הארגון לשמור על סטנדרט גבוה בקרב מורי היוגה בארץ

ומתוך הכרה שזמן הלימוד וההפנמה הינם גורמים משמעותיים וחשובים בתהליך ההכשרה.

אנו מאחלים לכל המורים צעידה נעימה בדרך היוגה,

צוות ארגון מורי היוגה