קריטריונים להכרה במורים ע”י הארגון

ליצירת קשר:

על פי החלטת הועד המנהל של ארגון מורי היוגה מתאריך ה7/9/2017

קורס מורים המוכר ע”י הארגון יהיה בהיקף של 500 שעות אקדמיות.

החל מתאריך 1/1/2018 יתקבלו לארגון מורים שסיימו קורסים של 200 שעות ומעלה, למעמד של מורים בהתמחות.

מורים בהתמחות יתבקשו להשלים את לימודיהם ל-500 שעות אקדמיות, תוך 3 שנים.

מורים שהיו חברים בארגון ברצף עד 2018, פטורים מחובת ההשלמות.

החלטה זו נובעת מרצון הארגון לשמור על סטנדרט גבוה בקרב מורי היוגה בארץ,

ומתוך הכרה שזמן הלימוד וההפנמה הינם גורמים משמעותיים וחשובים בתהליך ההכשרה.

אנו מאחלים לכל המורים צעידה נעימה בדרך היוגה,

צוות ארגון מורי היוגה