הגשת בקשה להכרה בקורס הכשרת מורים על ידי הארגון

ליצירת קשר:

תנאים ותהליך הגשת הבקשה להכרת הארגון בקורס להכשרת מורים ליוגה:

  1. הגשת הבקשה תעשה על ידי המועמד/ת (המורה המכשיר מורים) עצמו.
  2. המועמד/ת הינו חבר/ת ארגון בפועל.
  3. המועמד/ת הינו מורה ליוגה 13 שנים לפחות.
  4. מכתב המלצה ממורה שלימד/ה ומכיר/ה היטב את המועמד/ת.
  5. יש לצרף לבקשה קורות חיים וסילבוס הקורס.

על המועמד והקורס לעמוד בקריטריונים שנקבעו על ידי הוועדה הפדגוגית. לקריאת הקריטריונים נא ללחוץ כאן

במידה וכל התנאים הללו מולאו הבקשה תועבר לוועדה הפדגוגית וזו תזמן את המועמד לראיון.

נא לשים לב! מכיוון שהוועדה הפדגוגית מושתתת על מתנדבים שנפגשים אחת לחודש, ומוגשות לוועדה בקשות רבות, זימון הפגישה עם הוועדה עשוי לקחת עד כחצי שנה מרגע הגשת המסמכים. אנא היערכו בהתאם!

הגשת הבקשה תיעשה במייל לכתובת   isyogaa@gmail.com