שינויים בשעות המענה הטלפוני במהלך אוגוסט

שינויים בשעות המענה הטלפוני במהלך אוגוסט

במהלך אוגוסט ישתנו שעות המענה הטלפוני מעת לעת.

יש להתעדכן באתר לגבי השינויים.

שעות מענה טלפוני  במהלך אוגוסט:

8.8 יום ג 8:30-13:30

9.8 יום ד 15:00-20:00

10.8 יום ה 11:00-17:00

13.8 יום א 15:00-20:00

14.8 יום ב 10:00-16:00

15.8 יום ג 14:00-20:00

17.8 יום ה 17:00-21:00

23.8 יום ד 12:00-20:00

24.8 יום ה 9:00-16:00

27.8 יום א 12:00-20:00

28.8 יום ב 12:00-20:00

31.8 יום ה 10:00-16:00