תודה לציפי נגב

ליצירת קשר:
אחרי ארבע שנות כהונה בתפקיד יושבת ראש ארגון מורי היוגה ברצוננו , קהילת המורים, להודות לך על תרומתך מזמנך, מאמצייך, תשומת ליבך אהבתך, כוונותייך הטובות, מסירותך ותשוקתך הלוהבת להפצת השפעתה המיטיבה של היוגה .
שנים לא פשוטות ומשימות מאתגרות עמדו בפנייך. הקמת את וועדת האתיקה לראשונה מאז הוקם הארגון, פעלת רבות לפיתוח היוגה בחינוך והיוגה תרפיה, השקעת שעות רבות ביצירת תקנון חדש עדכני ומתאים לרוח הארגון העכשווית, הנחת מורים ואנשי מקצוע, פתרת משברים, גיבשת צוותים, רתמת כוחות חדשים ומרעננים לשורות הוועדות השונות. פני הארגון השתנו לאין ערוך בשנים האלו, עיצבת את דמותו של הארגון מחדש. פעלת בלהט , בשמחת יצירה וחזון ומילאת  את כולנו בהשראה.
זכות גדולה לחברי הארגון, לחברי הוועדות השונות לעבוד איתך יד ביד ועל כך אנו מוקירים, מעריכים ומחבקים.
שאי ברכה בעמלך
באהבה
קהילת ארגון מורי היוגה בישראל