תוצאות הבחירות מאי 2016

ליצירת קשר:

ועדת הביקורת מודיעה על תוצאות הבחירות מאי 2016 ומברכת את הנבחרים

ליושבת ראש הארגון: נבחרה
ציפי נגב

לוועד המנהל: נבחרו
סיגל ביבר
יעל גורן
מרב רעואל
ענת כוכבי
כרמית שגב

לוועדת הביקורת: נבחרו
שלומית אופק
נתן דוביג’נסקי

לוועדה הפדגוגית: נבחרו
נגה ברקאי
ליאורה קסטנבאום
סיגל רן
יעל אוהד קרני

בהצלחה לכל הנבחרים
מנהלת ארגונית מיכל שלימק

0533352940