אתיקה

ליצירת קשר:
  • החלטת ועדת האתיקה בנוגע לשמעון בן אבי

    החלטת ועדת האתיקה בנוגע לשמעון בן אבי (15.10.2015)

    הודעה מטעם ועדת האתיקה

    על-פי סעיף 7א. לנוהל של ועדת האתיקה, מתפרסמת ההודעה הבאה בדבר החלטת הוועדה:

    הודעה מטעם ועדת האתיקה