החלטות ועדת האתיקה

ליצירת קשר:
 • נוהל חזרה לארגון לאחר השעיה

  נוהל חזרה מהשעיה מארגון מורי היוגה

  הנוהל נוסח עבור מצבים בהם ועדת האתיקה מצאה לנכון להפעיל את סנקציית ההשעיה מהארגון.

   

  1. בתום תקופת ההשעיה שהוגדרה, רשאי/ת המורה לפנו…
 • החלטת ועדת האתיקה מיום 12.9.2016

  החלטת ועדת האתיקה
  מיום 21.9.16

  נוסח לפרסום

  בעקבות הליך בירור של תלונה בוועדת האתיקה, מבקשת הוועדה לפרסם את ההמלצות הבאות לכלל מורי היוגה. בסופו של הליך הבירור לא מצאה …

 • החלטת ועדת האתיקה בנוגע לשמעון בן אבי

  החלטת ועדת האתיקה בנוגע לשמעון בן אבי (15.10.2015)

  הודעה מטעם ועדת האתיקה

  על-פי סעיף 7א. לנוהל של ועדת האתיקה, מתפרסמת ההודעה הבאה בדבר החלטת הוועדה:

  הודעה מטעם ועדת האתיקה