RYE ישראל – יוגה למורה

ליצירת קשר:

בחסות ארגון מורי היוגה בישראל פועל ארגון –RYE ישראל-יוגה למורה, כסניף של RYE-Research on Yoga in Education, אשר נוסד ע”י פרופ’ מישלין פלאק בשנת 1978 בצרפת. סניף RYE ישראל, הוקם בשנת 2008 על ידי יעל אוהד-קרני, בתמיכתה של מישלין פלאק.

קורסים לקבוצות מורים שונות, קורסים למורים בשבתון (מוכר על ידי קרנות השתלמות למורים) בהם נלמדת שיטת RYE /  קורס שנתי למורים בבתי ספר וגננות שהם גם מורים ליוגה, שמשתלמים בהעברת קורסים למורים בבתי ספר, ובפסגו”ת.                                                                                                                                        

 

מטרת הקורס-
• שילוב אלמנטים מהיוגה בכתה לשיפור יכולות למידה וריכוז
• עזרה בהתמודדות עם מצבי מתח
• הגברת המודעות לגוף, לנשימה ולסביבת הלמידה
• הכרת כלים לחיזוק משמעת פנימית ומניעת אלימות בבית ספר
• תרגול יוגה לשיפור הבריאות הכללית

RYEישראל-יוגה למורה ד”ר יעל אוהד-קרני, אמיליה קהילה וליאורה פרידמן