Archive

ליצירת קשר:

מדריכת ויני יוגה – סגנון ששם דגש מיוחד על התאמת התרגול לתלמיד, נותן מענה לכל פרט ולפי הייחוד שלו.

מדריכת יוגה לנשים בהריון ולאחר לידה.

שיעורים בקבוצות קטנות. בית נחמיה, שוהם, מודיעין.