Archive

ליצירת קשר:
  1. תרגול יוגה המתאים עצמו לצרכי התלמידים.אימון המשלב תנועה ונשימה-באופן כזה שהמחשבה ממוקדת בגוף ובנשימה.כך נוצר חיבור בין גוף-נשימה-מחשבה, דבר המוביל אותנו לשלווה פנימית.המתאמן מתחיל מהיכן שהוא נמצא כרגע,לעבר מטרה של התחזקות,שיפור הגמישות,היציבה,הנשימה והשגת שלווה ושקט פנימי.

מלמדת קבוצות מבוגרים,הגיל השלישי ואימון פרטני בבית.