Archive

ליצירת קשר:

מתרגל ומלמדת יוגה משנת 2006.

הוכשרתי בתכנית התלת שנתית של מירי וגלעד חרובי במשכן היוגה תל אביב.

מאז אני ממשיכה ללמוד, לחקור ולתרגל עם עצמי ועם טובי המורים בארץ ובעולם.

אני מלמדת את תלמידיי את אשר אני מלמדת אותי:)