Archive

ליצירת קשר:

יוגה עושה אותי חיונית, בריאה, מאושרת. כשאני מלמדת, האנרגיה זורמת, ממלאת את החלל. ויחד עם תחושת הטוהר והשקט, ישנו מקום גם להומור. אז כל שיעור הוא קצת בידור והרבה עבודה, ואנחנו צוחקות ומזיעות:)

הבסיס שלי הוא אשטנגה ויניאסה, והשיעורים הם תערובת של יוגה, תנועה טיפולית ומודעות.