Archive

ליצירת קשר:

מתרגל יוגה מאז שנת 2011. בתחילת הדרך התנסיתי בסגנונות שונים של יוגה אך בשנים האחרונות אני לומד ומתרגל ויג’ננה יוגה בהדרכתה של נגה ברקאי במיוגה ובקורס מורים בוינגייט. היוגה עבורי היא חקירה מתמדת של מסתרי הגוף והנפש, תירגול שמביא לעוצמה, ריכוז, שקט והתבוננות עצמית.