Archive

ליצירת קשר:

שמי רויטל ארבל, הולכת בדרך היוגה ב15 השנה האחרונות,

והיא מאירה לי את הדרך.

תלמידתן של אורית סן גופטה לויג’נאנה יוגה,

מירה ארצי פדן ליוגה נשית.

ציפי נגב ומיכל ירקוני ליוגה תרפיה.

מודה למורותי הנדירות על כל מה שלימדו אותי,

מתוך החיבור לידע הזה, המחוייבות אליו והחקירה שלי דרך האימון האישי, אני מלמדת,

מודה על הזכות להתאמן ולמד בדרך היוגה המופלאה.

 

שיעורי יוגה בצופית (כפר סבא):
יום א 18:30
יום ג 19:00
יום ה 9:00

מפגשים פרטניים להתפתחות אישית בכל אזור השרון.