Archive

ליצירת קשר:

יוגה אינטגרטיבית היא גישה שפותחה ע”י ציפי נגב. הגישה מעמידה את האדם במרכז ומזמינה את המתרגל ליצור אינטגרציה והתבוננות על מערכות היחסים בין גוף, נפש, תודעה, נשימה ותנוחות היוגה.
גישה זו מזמינה לתרגול מתוך חקירה אישית, הקשבה לרחשי הגוף והתבוננות בגבולות היכולת.
בין העקרונות המנחים של שפת היוגה האינטגרטיבית – השתרשות, התארכות, נשימה, הרפיה, רווחה, מוכוונות פנימה, רתימה והזמנה של הגוף לתנוחה ולנשימה.
גישה זו מכוונת את המתרגל לשמירה על עוגני בטיחות ומעודדת שימוש בהתאמות אישיות.